Auto Draft

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH NAM ĐỊNH

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
I Ban lãnh đạo
         
1 Hoàng Vũ Lợi Chi cục trưởng   bip.loihv@gmail.com
         
II Phòng Hành chính – Tổng hợp
  BP Đăng ký & CNSP   02283528006 dangkyattpnd@gmail.com
1 Nguyễn Thị Hồng Chuyên Phó trưởng phòng   hongchuyenattpnd@gmail.com
2 Đỗ Trần Thị Minh Phụ trách kế toán    
         
3 Bùi Thị Phương Hoa Chuyên viên    
4 Trần Bá Cương Lái xe    
III Phòng nghiệp vụ      
  BP Công tác thanh tra   02283528004 thanhtraattpnd@gmail.com
  BP Thông tin truyền thông & Quản lý Ngộ độc TP     truyenthongattp@gmail.com
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng   nguyenhang213@gmail.com
2 Vũ Thùy Linh Chuyên viên    
3 Trần Thị Lý Nhân viên    
4 Trần Thị Thu Huyền Nhân viên    

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *