DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC PHẨM BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC PHẨM BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020
TT Tên cơ sở Nội dung vi phạm Quyết định XPVPHC Ngày ký QĐ  Số tiền phạt
(đồng)
1 Tên cơ sở: Công ty TNHH thương mại Hòa Bình
Địa chỉ: Lô 15+19, Đường N3 – cụm công nghiệp An Xá – TP. Nam Định
Vi phạm quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cụ thể là: Công rãnh thoát nước thải bị ứ đọng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 09 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 01/QĐ-XPVPHC 1/10/2020        6.000.000
2 Tên cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ tại Nam Định
Địa chỉ: Lô M1, đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định
Vi phạm quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp thực phẩm, cụ thể là không ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ về các hoạt động giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, tự kiểm tra; quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 22 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 02/QĐ-XPVPHC 2/18/2020 12.500.000
3 Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất bánh kẹo Minh Trang
Địa chỉ: số 19 Lê Hồng Phòng, TP. Nam Định
Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cụ thể là: Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy, quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 3. Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã thực hiện khắc phục ngay hệ thống thoát nước thải bề mặt. 03/QĐ-XPVPHC 3/2/2020 4.000.000
4 Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) – Chi nhánh Nam Định (Nhà máy Maxport 5)
Địa chỉ: Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 44 và Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 34, P. Lộc Vượng – TP. Nam Định
Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh  dịch vụ ăn uống thuộc loại hình bếp ăn tập thể cụ thể là: Chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không bảo đảm vệ sinh, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018. 04/QĐ-XPVPHC 20/5/2020 2.000.000
5 Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngọc Thanh, địa chỉ trụ sở chính: Số 41/176 Cù Chính Lan, TP. Nam Định; địa chỉ sản xuất: Số nhà 3, ngõ 41, xóm 2 Mỹ Trọng đường Trần Văn Bảo, TP. Nam Định. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình bếp ăn tập thể cụ thể là: chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 05/QĐ-XPVPHC 22/5/2020 2.000.000
6 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Triệu Gia (đơn vị nấu cho Công ty TNHH Santerlon,                          Địa chỉ: số Đường D3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định). Vi phạm quy định về điều kiện chung về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh bảo quản thực phẩm cụ thể là: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có đeo đồng hồ quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 06/QĐ-XPVPHC 26/5/2020 2.000.000
7 Công ty Cổ phần may Nam An,
Địa chỉ: Số 01 Giải Phóng, P. Trường Thi, TP. Nam Định
Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình bếp ăn tập thể cụ thể là: chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 07/QĐ-XPVPHC 26/5/2020 2.000.000
8 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (đơn vị nấu cho Công ty TNHH D.FZin). Vi phạm quy định về điều kiện chung về bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống cụ thể là: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 08/QĐ-XPVPHC 29/5/2020 2.000.000
9 Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Thành Luân
Địa chỉ: Xóm Đông, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, Nam Định
Vi phạm quy định nội dung ghi bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể là: hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (không ghi ngày sản xuất trên hàng hóa) quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 09/QĐ-XPVPHC 6/30/2020 375.000
10 Cơ sở sản xuất kinh doanh Đỗ Hải Lâm
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định
Vi phạm quy định nội dung ghi bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể là: hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (không ghi ngày sản xuất trên hàng hóa) quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 10/QĐ-XPVPHC 7/3/2020 375.000
11 Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Aqua An Phú,
Địa chỉ: Xóm 7, xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, Nam Định
Vi phạm quy định nội dung ghi bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể là: hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (không ghi ngày sản xuất trên hàng hóa) quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 11/QĐ-XPVPHC 7/7/2020 375.000
12 Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Tâm Lợi Phát – HKD Phạm Đức Tâm
Địa chỉ: TDP Lâm Khanh, TT. Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định
Vi phạm quy định nội dung ghi bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể là: hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (không ghi ngày sản xuất trên hàng hóa) quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 12/QĐ-XPVPHC 7/9/2020 375.000
13 Cơ sở Ngọc Hân 666 – Hộ kinh doanh Phạm Văn Tuyến Địa chỉ: Xóm 6, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định Vi phạm quy định nội dung ghi bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cụ thể là: hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (không ghi ngày sản xuất trên hàng hóa) quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 13/QĐ-XPVPHC 7/9/2020 375.000
14 Công ty TNHH MTV thương mại Vietpharm
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 9. Xã Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định
Địa chỉ kinh doanh: 165 Phùng Khắc Khoan, TP. Nam Định
Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng đã công bố, quy định tại Khoản 5, Điều 20 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là 1.527.288 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi tám đồng) 14/QĐ-XPVPHC 7/27/2020 2.291.000
15 Công ty TMDV An Đại Dương.
Địa chỉ trụ sở chính: Đội 6, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng tại Điềm a, Khoản 3, Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP 15/QĐ-XPVPHC 7/30/2020 10.000.000
Tổng:    46.666.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *