Nam Định: Phóng sự “Kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm tại các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội”

Việc kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm tại các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh và các ban ngành đoàn thể được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện; giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm của của các nhà hàng, khách sạn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và góp phần tạo nên thành công của các sự kiện.

Video phóng sự kính mời quý vị độc giả ấn vào đường link dưới đây:

//drive.google.com/file/d/1e3riZVhJGz8w0xe1i2gTW9ANbdye5ZMy/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *