NAM ĐỊNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CHỈ THỊ 17/CT-TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29/CTR/TU CỦA TỈNH ỦY NAM ĐỊNH CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CỦA TỈNH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, căn cứ chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế năm 2023, ngày 20/4/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy phối hợp với Sở Y tế (Chi cục An toàn VSTP) đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 4 với chuyên đề “Phổ biến Chỉ thị 17/CT-TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương và Chương trình hành động số 29/CTr/TU ngày 12/02/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” tại Sở Y tế Nam Định. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo; Đ/c Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là: Lãnh đạo, trưởng, phó phòng, chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT, các đồng chí báo cáo viên của tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Nội dung được phổ biến ở hội nghị tập trung vào: Vai trò, thực trạng an toàn thực phẩm trong tình hình mới, công tác quản lý ATTP hiện nay; Một số kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW; Nội dung Chỉ thị 17/CT-TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương và Chương trình hành động số 29/CTr/TU ngày 12/02/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Kết thúc hội nghị: Đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên triển khai các vấn đề đang được cán bộ đảng viên quan tâm nhất là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Một số hình ảnh hội nghị:

Đ/c Trần Thị Kim Dung – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Tiến Cường – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP

Phổ biến Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TW ngày 21/10/2022 và CTHĐ  số 29/CTr/TU

ngày 12/02/2023 của Tỉnh ủy Nam Định

Toàn cảnh Hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *