Nam Định triển khai xét nghiệm mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩuđể xét nghiệm vi rút SARS-CoV2

Thực hiện Công văn số 2962/ATTP-NĐTP ngày 22/12/2020 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc triển khai lấy mẫu bề mặt thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-VP7 ngày 29/12/2020về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2.

Theo chỉ đạo của tỉnh, ngành Y tế đã phối hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Thời gian lấy mẫu 18/01/2021, phương pháp lấy mẫu theo TCVN 8129:2019 về phương pháp lấy mẫu bề mặt để xét nghiệm vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm. Kết quả lấy 30 mẫu tại 13 cơ sở bao gồm các loại thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu từ các nước có dịch. Toàn bộ số mẫu trên được xét nghiệm theo phương pháp Realtime RT-PCRtại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định.Kết quả 30/30 mẫu (100%) đều không phát hiện mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV2.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *