Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế”

Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế”

//www.mediafire.com/file/bwr21hdy62ca79a/file

//www.mediafire.com/file/d2vsxjqgz52zvu1/file

//www.mediafire.com/file/7ux2os1l1fb2kck/file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *