Tập huấn nâng cao năng lực về công tác an toàn thực phẩm cho mạng lưới hội viên Mặt trận tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch số 660/KH-SYT ngày 08/5/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện Chương trình vận động giám sát đảm bảo ATTP năm 2020, Công văn số 1478/SYT-ATTP của Sở Y tế về tập huấn công tác ATTP cho mạng lưới hội viên Mặt trận tổ quốc.

Trong tháng 10/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnhtriển khai tập huấn công tác ATTPcho mạng lưới hội viên Mặt trận tổ quốc tại 5 xã của 5 huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản (mỗi huyện/01 lớp).

Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh,huyện; Lãnh đạo UBND xã/thị trấn;cán bộ công chức xã theo dõi công tác ATTP;cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở xã/thị trấn; ban công tác mặt trận ở các khu dân cư trong xã/thị trấn.


(Đ/c Trần Đăng An  – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn tổ chức tại xã Xuân Ninh huyện Xuân Trường)

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe: Thực trạng và giải pháp đảm bảo ATTP hiện nay; công tác phối hợp với MTTQ các cấp về vận động giám sát đảm bảo ATTP; giới thiệu một số văn bản pháp luật quy định về công tác đảm bảo ATTPvà các nội dung khác.

(Đ/c Hoàng Tiến Cường, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP phát biểu và giảng bài lớp tập huấn)

Đến thời điểm hiện tại Chi cục đã triển khai02 lớp tập huấn cho 02 huyện; theo kế hoạch đến hết tháng10/2020 sẽ hoàn thành xong chương trình tập huấn cho 05 huyện.

Kết quả lớp tập huấn đã giúp mạng lưới hội viên Mặt trận tổ quốc các cấp nâng cao năng lực về công tác an toàn thực phẩm, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương.

          Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *