TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Thực hiện công tác chuyên môn năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức An toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng: cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liên; sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng; sản xuất và kinh doanh dịch vụ ăn uống

Nội dung được phổ biến ở các lớp tập huấn tập trung vào mối nguy mất an toàn thực phẩm của từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đồng thời chỉ rõ cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Công tác Quản lý Nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Y tế. Các quy định về điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm và hình thức xử lý vi phạm hành chính về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền; sản xuất và kinh doanh dịch vụ ăn uống; sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.

Các văn bản được phổ biến là Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y Tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức…

Tại các lớp tập huấn, Lãnh đạo Chi cục đã trả lời, giải đáp thắc mắc của học viên để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của các nhóm đối tượng trên địa bàn.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *