Thông báo tạm dừng lưu thông các sản phẩm không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm

Theo Công văn số 2055/ATTP-SP ngày 08/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi) và Nutrilatt 2 (dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm. Theo đó có 02 sản phẩm sữa công thức tại các lô sau phải tạm dừng lưu thông do không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm.

TT Tên sản phẩm Số lô Sản phẩm của
1 Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi) 487, 536, 537, 538 Công ty TNHH MS Nutrition Pte (Singapore)
2 Nutrilatt 2 (dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi) 488,539

 

vfa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *