Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có Quyết định số 291/QĐ-ATTP ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đối với các sản phẩm sau:

STT Tên sản phầm Số Xác nhận Quảng cáo

Ngày cấp

1 Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM RED RICE 827/2021/ATTP-XNQC 01/4/2021
2 Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM 1000 1633/2020/ATTP-XNQC 26/5/2020
3 Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe:

NATTOENZYM

2097/2020/ATTP-XNQC 06/7/2020
  Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe:

NATTOENZYM 1000

  Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: NNATTOENZYM RED RICE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *