Thu hồi sản phẩm không an toàn

Ngày 04/8/2022, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY STOMACHP, lô SX: 1110622, NSX: 21/06/22, HSD: 20/06/25 của Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát do Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA sản xuất.

Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA và Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm và có trách nhiệm báo cáo kết quả thu hồi với Cục An toàn thực phẩm theo theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BYT.

Theo Quyết định nêu trên, Sở Y tế/Ban Quản An toàn thực phẩm/Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương phối hợp giám sát việc thu hồi sản phẩm trên địa bàn.

Nội dung Công văn : Tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *