THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHÀO HÀNG

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHÀO HÀNG

Căn cứ Kế hoạch ngày 17/02/2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định về việc mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị đơn vị cung cấp cho Chi cục Bảng báo giá của các vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn mà đơn vị cung ứng (theo mẫu gửi kèm);

Đề nghị đơn vị gửi báo giá chào hàng về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (Số 01 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định) trước ngày 27/02/2023. Sau thời gian trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số máy 0987210597 gặp đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Trân trọng cám ơn!

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tiến Cường

Chi tiêt nội dung thư mời tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *