Xác minh lưu thông 20 sản phẩm của Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Kim Linh

Ngày 01/8/2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban quản lý) đã có Công văn số 1874/BQLATTP-CP về việc xác minh 20 sản phẩm tự công bố đã được nộp tại Ban quản lý của Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Kim Linh đã được công ty xin rút theo Công văn số 02/CV-KL ngày 05/7/2022 của Công ty. Cụ thể như theo công văn đính kèm.

tải công văn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *